Huisregels

 

Behandeling geschiedt op afspraak. U dient tijdig op uw afspraak te komen. Bij verhindering moet u dit minstens 24 uur van tevoren kenbaar maken ( voor een afspraak op maandag afmelden op vrijdag). Zo zijn wij in staat om een andere patiënt te plaatsen en voorkomt u dat de voor u gereserveerde tijd in rekening zal worden gebracht. Kosten voor een vergeten of te laat geannuleerde afspraak worden niet vergoed door uw verzekering.

De tijd dat u in de behandelkamer aanwezig bent wordt in rekening gebracht. Dus ook de tijd voor het intake gesprek en het maken van afspraken.

Geef tijdig wijzigingen door in persoonsgegevens zoals verhuizing, gezondheid/medicatie en zorgverzekering. Het niet (tijdig) doorgeven van deze gegevens is voor uw eigen verantwoording/rekening.

Uw motivatie en inzet zijn van groot belang om een goede mondgezondheid te bereiken en te behouden! Instructie en uitleg zullen dan ook vaste onderdelen zijn van de behandeling(en).

Voor vergoedingen van behandelingen dient u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekering.

In principe wordt u steeds bij dezelfde mondhygiënist behandeld. Indien u niet tevreden bent over de mondhygiënist of de persoonlijke benadering, dan kunt u altijd overstappen naar één van de andere mondhygiënisten. Bij ziekte of uitval van uw vaste behandelaar kan het wel mogelijk zijn dat u door één van de andere mondhygiënisten wordt behandeld.

Heeft u een klacht dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze praktijk zodat wij de klacht eventueel in behandeling  kunnen nemen. Indien u daarna niet tevreden bent over de afhandeling kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten op telefoonnummer 030-6571013 of mailen naar bureau@mondhygienisten.nl.

Wij hanteren een privacybeleid volgens de verklaring op te vragen via de link onder iedere pagina.

Wachtkamer