Een stralende lach
maakt je dag

Welkom bij mondhygiënistenpraktijk Assen

Behandelingen

De praktijk

Opgericht in 1998, Gelegen in het Marturia Gezondheidsplein te Assen, een multidisciplinair centrum gericht op zorgverlening.

Wanneer naar de mondhygiënist

maak een afspraak . wij zijn vrij toegankelijk, er is geen verwijzing van een tandarts nodig.

0592-300790 / 300793

Toegankelijkheid

Het Marturia gebouw heeft goede parkeergelegenheid en is makkelijk toegankelijk voor mindervaliden.

Welkom bij Mondhygiënistenpraktijk Assen

De Beste Zorg Voor Je
Mond

Onze deskundigheid ligt vooral op het gebied van het voorkomen en zo nodig behandelen van problemen in uw mond. Wij streven ernaar uw gebit en tandvlees zo gezond mogelijk te maken en te houden, maar geven u ook advies hoe u zelf uw mond gezond kunt houden. Ook kinderen zijn bij ons van harte welkom. Je kunt namelijk niet vroeg genoeg beginnen met het behouden van een mooi en gezond gebit.

Wanneer is een bezoek zeker aan te raden
 • Als uw tandarts dat adviseert
 • Als u tandsteen of aanslag heeft
 • Als u regelmatig nieuwe gaatjes heeft
 • Als u wel eens last heeft van bloedend tandvlees
 • Als u regelmatig een slechte adem heeft
 • Als u een vieze smaak in de mond heeft
 • Als u terugtrekkend tandvlees of gevoelige tanden heeft
 • Bij lichamelijke aandoeningen zoals: diabetes, hart en vaatziekten en reuma (die kunnen de kwaliteit van uw gebit en/of tandvlees beïnvloeden, of andersom)
 • Als u zwanger bent
Behandelingen

Behandelingen

Instructie + voorlichting

Uitgebreid uitleg over ontstaan van tandvlees/mond problemen. Instructie en uitleg zijn bij ons zeer belangrijke onderdelen van de behandeling en zodoende onlosmakelijk verbonden met de rest van de behandeling(en). Uitleg van eventueel mogelijke behandelingen. Individuele instructie hoe u uw mond op de juiste mannier kan verzorgen.

Gebitsreiniging en polijsten

Tandsteen is verkalkte plak. Dit kan op het gebit aanwezig zijn boven het tandvlees maar ook net daar onder. Het wordt verwijderd door middel van elektrische apparatuur ( ultrasoon ) of met handinstrumenten. Hierna wordt gepolijst om aanslag en plak te verwijderen zodat het gebit weer glad aanvoelt en de plak minder snel aanhecht.

Guided biofilm therapie

Sinds 2018 hebben wij de mogelijkheid om als eerste mondhygiënisten in Assen te kunnen werken met deze revolutionaire methode. De plaque, biofilm (bacterielaag) en pas gevormd tandsteen worden verwijderd met de Airflow, waarbij er tegelijk een glad opplervlak onstaat zodat polijsten niet meer nodig is. Deze therapie vermindert het gebruik van ultrasone- en /of handinstrumentatie en geeft minimale slijtage op alle soorten tandweefsels. Het is bovendien de juiste en meest veilige behandeling.

Parodontale behandeling

Als tandsteen langere tijd aanwezig is of als de mondhygiëne onvoldoende is (geweest), kan het steunweefsel om de wortel zijn aangetast. Dit zal dan worden op gemeten. Vervolgens zal het wortel oppervlak gereinigd moeten worden. Hiervoor zijn, afhankelijk van de ernst van de situatie, vaak meerdere afspraken nodig. Indien nodig kan ook een bacterie test gedaan worden. Goede motivatie en inzet is bij deze behandeling erg belangrijk!

Bestrijding slechte adem

Slechte adem (halitose) komt regelmatig voor. Slechte adem kan ontstaan door slechte mondgezondheid , alcohol of het eten van bepaald voedsel. Maar halitose heeft een andere oorzaak en is meestal eenvoudig te verhelpen.

Behandeling van kinderen

Doormiddel van uitgebreide informatie en instructie aan kind en zo nodig ouder wordt het kind begeleid in zijn dagelijkse zorg voor het gebit. Zo nodig wordt een fluoride applicatie gegeven en/of kiezen geseald.

Huisregels

 

Behandeling geschiedt op afspraak. U dient tijdig op uw afspraak te komen. Bij verhindering moet u dit minstens 24 uur van tevoren kenbaar maken (voor een afspraak op maandag afmelden op vrijdag). Zo zijn wij in staat om een andere patiënt te plaatsen en voorkomt u dat de voor u gereserveerde tijd in rekening zal worden gebracht. Kosten voor een vergeten of te laat geannuleerde afspraak worden niet vergoed door uw verzekering. De tijd dat u in de behandelkamer aanwezig bent wordt in rekening gebracht. Dus ook de tijd voor het intake gesprek en het maken van afspraken.


Geef tijdig wijzigingen door in persoonsgegevens zoals verhuizing, gezondheid/medicatie en zorgverzekering. Het niet (tijdig) doorgeven van deze gegevens is voor uw eigen verantwoording/rekening.


Uw motivatie en inzet zijn van groot belang om een goede mondgezondheid te bereiken en te behouden! Instructie en uitleg zullen dan ook vaste onderdelen zijn van de behandeling(en).


Voor vergoedingen van behandelingen dient u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekering.


In principe wordt u steeds bij dezelfde mondhygiënist behandeld. Indien u niet tevreden bent over de mondhygiënist of de persoonlijke benadering, dan kunt u altijd overstappen naar één van de andere mondhygiënisten. Bij ziekte of uitval van uw vaste behandelaar kan het wel mogelijk zijn dat u door één van de andere mondhygiënisten wordt behandeld.


Heeft u een klacht dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze praktijk zodat wij de klacht eventueel in behandeling  kunnen nemen. Indien u daarna niet tevreden bent over de afhandeling kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg op telefoonnummer 088-0229100 of www.skge.nl/klachtenprocedure.


Wij hanteren een privacybeleid volgens de verklaring op te vragen via de link onder iedere pagina.

Tarieven vanaf 1 januari 2023

 

Consultatie en diagnostiek (C-code)

C001 Consult ten behoeve van een intake € 50,54
C002 Periodieke controle € 25,27
C003 Consult niet zijnde periodieke controle € 25,27
C020 Toeslag mondzorg aan huis € 19,95
C014 Pocketregistratie € 39,90
C015 Paradontiumregistratie € 79,79

Preventieve mondzorg (M-code)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 14,91
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie (max 5 elementen) € 6,65
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,95
M40 Fluoridebehandeling per kaak € 16,62

Verdoving (A-code)

A10 Oppervlakte verdoving € 16,62
A15 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 8,64

Vullingen (V-code)

V30 Fissuurlak, eerste element € 29,92
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 16,62

Tandvleesbehandelingen (T-code)

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 26,60
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 119,96
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (exclusief techniek/laboratoriumkosten) € 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77

WLZ tijdtarief (U-code)

U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in een WLZ-instelling en behandeld worden in de praktijk (eenheden per vijf minuten) € 17,47

Niet nagekomen afspaak

C90 Niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgemelde afspraak per 15 minuten gereserveerde tijd €21,00

 

Voor preventieve behandelingen (instructie en gebitsreiniging) gelden tijdstarieven per 5 minuten. Houdt u er dus rekening mee dat de nota per behandeling en per persoon kan verschillen omdat het afhankelijk is van de benodigde tijd.

 

Vergoedingen

 

Onze facturen/nota’s lopen via factoringmaatschappij Infomedics. Dat houdt in dat de nota’s of deelnota’s in principe rechtstreeks naar de verzekering gaan. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u via Infomedics zelf de nota (of rest-nota).

 

Voor vragen over vergoeding van de behandeling neem contact op met uw verzekering.

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

Behandelteam

Margreet de Groot-Houkes

praktijkhouder mondhygiënist
 • Opleiding: VU-Amsterdam (afgerond in 1983)
 • Lid NVM
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor mondhygiënisten
Werkdagen: maandag, woensdag en afwisselend op donderdag en vrijdagochtend

Herma Kruit

mondhygiënist
 • Opleiding: Hanzehogeschool Groningen (afgerond in 2001)
 • Lid NVM
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Marijke Borstlap-Mathijssen

praktijkhouder